S&G Slib en Grondbeheer B.V.


Adres:                                                                                            Contactpersoon:               
Fahrenheitstraat 29                                                                         de Heer S. Pars
8861NH Harlingen                                                                            Functie: Bedrijfsleider
W: www.slibengrond.nl                                                                    T: 06-44 74 20 19
E: info@slibengrond.nl                                                                     E: sytzepars@slibengrond.nl

Eigen bijdrage:

S&G Slib en Grondbeheer heeft een slib- en gronddepot voor de ontvangst van klasse A, B en NT baggerspecie wat met schepen via het “Van Harinxmakanaal” of met vrachtauto’s via de A31 kan worden aangevoerd. Ook (natte) grond, Bentoniet, saneringsgrond, veegvuil, rioolslib, oliehoudende grondsoorten enz, kunnen op onze locatie worden aangeboden en verwerkt.


S&G Slib en Grondbeheer is onderdeel van Groba Grondbeheer B.V. (
www.grobagrond.nl)
waaronder ook de bedrijven Ground Research en GRS Spijker Milieu vallen. 
Door de breedte in diverse disciplines zoals bodemonderzoek, advies, inname en afzet van grond en slib en projectbegeleiding, zijn er vele mogelijkheden voorhanden.
Wij houden ons dan ook van harte bij u aanbevolen om gezamenlijk met u naar passende mogelijkheden voor verwerking en/of hergebruik te zoeken.